Triển lãm online bán tranh quyên góp cứu trợ miền Trung bão lũ - Online Paintings Exhibition (for English scroll down)

Các hoạ sĩ ở nhiều vùng miền chung tay trong Triển lãm online bán tranh quyên góp tiền với mục đích cứu trợ đồng bào miền Trung bão lũ (for English scroll down).

Các hoạ sĩ ở nhiều vùng miền chung tay trong Triển lãm online bán tranh quyên góp tiền với mục đích cứu trợ đồng bào miền Trung bão lũ.

In English
Online Paintings Exhibition

Central Vietnam is surfering with an unprecedented flood in the past 100 years. Nearly 150,000 houses were flooded, damaged. Nearly 4,500 hectares of rice and crops were inundated; more than 2,100 hectares of aquatic products were damaged; more than 151,000 poultry died; Many places are divided, many areas are isolated.
Storms continue to form and threaten Central Vietnam.
People everywhere are supporting the people of Central Vietnam.
Five talented Vietnamese artists from different regions: Hanoi, Ho Chi Minh City, Hue, Thai Binh and the Kingdom of Thailand have organized an Online Exhibition to support the people.
All the income in this exhibition, 50% of the money is deducted to give directly to the flood-effected families in Le Thuy, Quang Binh province
It is a pleasure to present an exclusive collection of artists with very different styles recently composed by the artists.
Looking forward to receiving your sympathy and companionship.
The Exhibition will close on November 5, 2020.
Best regards.

Contact:
Phone: 0913588887
Zalo: 0936431196
Email: galleryHTO@gmail.com

Viet Nam: 348 Ben Van Don, Ward 1, District 4, HCMC.

Thailand: 64/78 Udon Thani Rajabhat University ,Thaharn Road, Mak khaeng,Muang, Udon Thani 41000, Thailand
Tel +66898518377

Each work will be accompanied by a separate certificate from the author.

Triển lãm online bán tranh cứu trợ miền Trung bão lũ

Những ngày này, ai cũng muốn làm được điều gì đó cho miền Trung, dù là việc nhỏ nhất có thể. Sau 2 tuần bão lũ không ngớt, gần 150.000 ngôi nhà bị ngập, sập đổ, hư hỏng. Gần 4.500 ha lúa, hoa màu bị ngập, vùi lấp; hơn 2.100 ha thủy sản bị thiệt hại; hơn 151.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều nơi bị chia cắt, nhiều khu vực dân cư bị cô lập. Bão vẫn tiếp tục hình thành và đe dọa miền Trung.

5 họa sĩ đến từ những vùng miền khác nhau: Hà Nội, TP HCM, Huế, Thái Bình và Vương Quốc Thái Lan, nhưng cùng chung mong muốn chung tay hỗ trợ những đồng bào trong cơn nguy kịch thiên tai chưa từng có trong vòng 100 năm qua.

Toàn bộ số tiền thu được từ triển lãm này, sẽ dành 50% để tặng trực tiếp cho từng gia đình khó khăn tại vùng Lệ Thủy, Quảng Bình.

Trân trọng giới thiệu tới những nhà sưu tập những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc với phong cách riêng, độc đáo, rất khác nhau được sáng tác gần đây của các họa sĩ.
 

01. Tú Quyên, Mùa hoa loa kèn (Lilies season), Acrylic on canvas,115 x 120cm. 2020. price 15.000.000 VND

01. Tú Quyên, Mùa hoa loa kèn (Lilies season), Acrylic on canvas,115 x 120cm. 2020. price 15.000.000 VND

 

04. Nguyễn Minh Tâm, Mưa qua phố (Rainy street), oil on canvas, 80x 120cm. 2020. Price 20.000.000 VND

04. Nguyễn Minh Tâm, Mưa qua phố (Rainy street), oil on canvas, 80x 120cm. 2020. Price 20.000.000 VND

 

05. Trần Thị Trường. Ballet 1, oil on canvas, 80cm x 60cm. 2020. Price 18.000.000 VND

05. Trần Thị Trường. Ballet 1, oil on canvas, 80cm x 60cm. 2020. Price 18.000.000 VND (Đã có nhà sưu tập mua) 

 

06. Tú Quyên, Hoa dại và bình trà (Wildflowers and tea pot), Lacquer, 40 x 50cm. 2020. Price 9.000.000 VND

06. Tú Quyên, Hoa dại và bình trà (Wildflowers and tea pot), Lacquer, 40 x 50cm. 2020. Price 9.000.000 VND (Đã có nhà sưu tập mua)

 

07 Hoàng Trung Dũng. Coban (Cobalt), Oil on canvas, 80cm x 80cm, 2020. Price 20.000.000 VND

07 Hoàng Trung Dũng. Coban (Cobalt), Oil on canvas, 80cm x 80cm, 2020. Price 20.000.000 VND

 

08. Trần Ngọc Bảy, Mùa Phai (Faded season), acrylic on canvas, 40x 100cm. 2020. Price 10.000.000 VND

08. Trần Ngọc Bảy, Mùa Phai (Faded season), acrylic on canvas, 40x 100cm. 2020. Price 10.000.000 VND (Đã có nhà sưu tập mua) 

 

10. Hoàng Trung Dũng. Sắc Đỏ (Red Hue), oil on canvas, 50cm x 70cm, 2020. Price 20.000.000 VND

10. Hoàng Trung Dũng. Sắc Đỏ (Red Hue), oil on canvas, 50cm x 70cm, 2020. Price 20.000.000 VND

 

11. Hoàng Trung Dũng. Sắc Yêu (Love Hue), oil on canvas, 50cm x 70cm, 2020. Price 20.000.000 VND

11. Hoàng Trung Dũng. Sắc Yêu (Love Hue), oil on canvas, 50cm x 70cm, 2020. Price 20.000.000 VND

 

12. MY VAN. _Bạn_ (Buddy), Acrylic, 80x110. 2019. Price 6.000.000 VND

12. MY VAN. _Bạn_ (Buddy), Acrylic, 80x110. 2019. Price 6.000.000 VND

 

13. MY VAN. _Em_ (Brothers), Acrylic, 40x40. 2019

13. MY VAN. _Em_ (Brothers), Acrylic, 40x40. 2019

 

14. Nguyễn Minh Tâm, Ngõ nắng (Sunny lane), oil on canvas, 70x 90cm. 2020. Price 25.000.000 VND

14. Nguyễn Minh Tâm, Ngõ nắng (Sunny lane), oil on canvas, 70x 90cm. 2020. Price 25.000.000 VND

 

15. Trần Ngọc Bảy, The eyes, acrylic on canvas, 100x 150cm. 2018. Price 25.000.000 VND

15. Trần Ngọc Bảy, The eyes, acrylic on canvas, 100x 150cm. 2018. Price 25.000.000 VND

 

18. Tú Quyên, Những chiếc bình gốm vỡ (Broken ceramic vases), Acrylic on canvas,100 x 100cm. 2020. price 14.000.000 VND

18. Tú Quyên, Những chiếc bình gốm vỡ (Broken ceramic vases), Acrylic on canvas,100 x 100cm. 2020. price 14.000.000 VND

 

19. Trần Thị Trường. Ballet 2, oil on canvas, 80cm x 60cm. 2020. Price 18.000.000 VND

19. Trần Thị Trường. Ballet 2, oil on canvas, 80cm x 60cm. 2020. Price 18.000.000 VND

 

20. Trần Ngọc Bảy, Thu Muộn (Late Fall), acrylic on canvas, 40x 100cm. 2020. Price 10.000.000 VND

20. Trần Ngọc Bảy, Thu Muộn (Late Fall), acrylic on canvas, 40x 100cm. 2020. Price 10.000.000 VND

 

21a. Hoàng Trung Dũng. Sắc Vàng (Yellow Hue), oil on canvas, 50cm x 70cm, 2020. Price 20.000.000 VND

21. Hoàng Trung Dũng. Sắc Vàng (Yellow Hue), oil on canvas, 50cm x 70cm, 2020. Price 20.000.000 VND

 

22. Tú Quyên, Vô thường (Ephemeral), Lacquer, 50 x 50cm. 2020. price 11.000.000 VND

22. Tú Quyên, Vô thường (Ephemeral), Lacquer, 50 x 50cm. 2020. price 11.000.000 VND

 

23. Trần Ngọc Bảy, Hương cuối mùa (End of season scent), acrylic on canvas, 38x 100cm. 2020. Price 10.000.000 VND

23. Trần Ngọc Bảy, Hương cuối mùa (End of season scent), acrylic on canvas, 38x 100cm. 2020. Price 10.000.000 VND

 

24. MY VAN. _Tịnh Tâm_ (Mindfulness), Acrylic, 50x70. 2020. Price 5.000.000 VND

24. MY VAN. _Tịnh Tâm_ (Mindfulness), Acrylic, 50x70. 2020. Price 5.000.000 VND

 

25. Tú Quyên, Sắc trạng nguyên (Color of poinsettia), acrylic on canvas, 80 x 100cm. 2020. Price 10.000.000 VND

25. Tú Quyên, Sắc trạng nguyên (Color of poinsettia), acrylic on canvas, 80 x 100cm. 2020. Price 10.000.000 VND

 

26. Hoàng Trung Dũng. Xanh Dương (Ocean Blue), oil on canvas, 50cm x 70 cm, 2020. Price 20.000.000 VND

26. Hoàng Trung Dũng. Xanh Dương (Ocean Blue), oil on canvas, 50cm x 70 cm, 2020. Price 20.000.000 VND

 

27. Hoàng Trung Dũng. Xanh Non (Lime Green), oil on canvas, 50cm x 70cm, 2020. Price 20.000.000 VND

27. Hoàng Trung Dũng. Xanh Non (Lime Green), oil on canvas, 50cm x 70cm, 2020. Price 20.000.000 VND

 

28. Trần Ngọc Bảy, still life 1 , acrylic on canvas, 40x 40cm. 2020. Price 5.000.000 VND

28. Trần Ngọc Bảy, still life 1 , acrylic on canvas, 40x 40cm. 2020. Price 5.000.000 VND

 

29. Trần Ngọc Bảy, still life 2 , acrylic on canvas, 40x 40cm. 2020. Price 5.000.000 VND

29. Trần Ngọc Bảy, still life 2 , acrylic on canvas, 40x 40cm. 2020. Price 5.000.000 VND

 

30. Trần Ngọc Bảy, Chiều giáo đường (Afternoon church), acrylic on canvas, 110x 180cm. 2020. Price 18.000.000 VND

30. Trần Ngọc Bảy, Chiều giáo đường (Afternoon church), acrylic on canvas, 110x 180cm. 2020. Price 18.000.000 VND

 

31. MY VAN. _Ăn kiêng_ (Diet), Oil on Canvas, 60x80. 2019. Price 5.000.000 VND

31. MY VAN. _Ăn kiêng_ (Diet), Oil on Canvas, 60x80. 2019. Price 5.000.000 VND

 

32. MY VAN. _Độc Hành_ (Lone Road), Oil on Canvas, 60x80. 2019. Price 5.000.000 VND

32. MY VAN. _Độc Hành_ (Lone Road), Oil on Canvas, 60x80. 2019. Price 5.000.000 VND

 

33. MY VAN. _Đợi_ (Await), Acylic, 50x70. 2020. Price 5.000.000 VND

33. MY VAN. _Đợi_ (Await), Acylic, 50x70. 2020. Price 5.000.000 VND

 

Trần Quốc Vinh - Bạch Liên, Acrylic trên toan, 50x60cm, 2020, Giá bán 9triệu

34. Trần Quốc Vinh - Bạch Liên, Acrylic trên toan, 50x60cm, 2020, Giá bán 9triệu

 

Trần Quốc Vinh-Đêm Trăng , Acrylic trên Toan, Kt 50x60 cm, 2020, Giá bán 10 triệu

35. Trần Quốc Vinh-Đêm Trăng , Acrylic trên Toan, Kt 50x60 cm, 2020, Giá bán 10 triệu

 

Trần Quốc Vinh-Tĩnh Vật với cá gốm, Acrylic trên toan, 50x50 cm, 2020, giá bán 8 triệu

36. Trần Quốc Vinh-Tĩnh Vật với cá gốm, Acrylic trên toan, 50x50 cm, 2020, giá bán 8 triệu

 

37.Nguyễn Quế Hương-Kích thước- 60x80 Acrylic trên toan Tên trang- Ảo ảnh Hoa Anh túc  Năm sáng tác 2020 Giá bán - 10.000.000 vnd

37.Nguyễn Quế Hương-Kích thước- 60x80 Acrylic trên toan - Ảo ảnh Hoa Anh túc - Năm sáng tác 2020 - Giá bán - 10.000.000 vnd

 

Mời Liên hệ:
ĐT: 0913588887
Zalo: 0936431196
Email: galleryHTO@gmail.com
Mỗi tác phẩm sẽ kèm theo giấy chứng nhận độc bản từ tác giả.

In English

Online Paintings Exhibition
Central Vietnam is surfering with an unprecedented flood in the past 100 years. Nearly 150,000 houses were flooded, damaged. Nearly 4,500 hectares of rice and crops were inundated; more than 2,100 hectares of aquatic products were damaged; more than 151,000 poultry died; Many places are divided, many areas are isolated.
Storms continue to form and threaten Central Vietnam.
People everywhere are supporting the people of Central Vietnam.
Five talented Vietnamese artists from different regions: Hanoi, Ho Chi Minh City, Hue, Thai Binh and the Kingdom of Thailand have organized an Online Exhibition to support the people.
All the income in this exhibition, 50% of the money is deducted to give directly to the flood-effected families in Le Thuy, Quang Binh province
It is a pleasure to present an exclusive collection of artists with very different styles recently composed by the artists.
Looking forward to receiving your sympathy and companionship.
Best regards.
Contact:
Phone: 0913588887
Zalo: 0936431196
Email: galleryHTO@gmail.com
Each work will be accompanied by a separate certificate from the author.


Tin tức liên quan

Họa sĩ Lê Thiết Cương đưa thơ thiền vào triển lãm “Kinh gốm”
Họa sĩ Lê Thiết Cương đưa thơ thiền vào triển lãm “Kinh gốm”

Đây là lần đầu tiên thơ thiền Lý – Trần và kinh Phật “đối thoại” cùng mỹ thuật hiện đại.
Tranh giả, tranh mạo danh - hệ lụy và lợi thế của xã hội 4.0
Tranh giả, tranh mạo danh - hệ lụy và lợi thế của xã hội 4.0

Tranh giả lúc nào cũng là câu chuyện “nóng”. Nhưng nó còn “sôi sục” hơn trong thời đại 4.0, kỷ nguyên phát triển internet với khá nhiều hệ lụy cho bản quyền tác phẩm nghệ thuật.  
Triển lãm “Hương lụa” mang hơi thở đất Bắc vào phương Nam
Triển lãm “Hương lụa” mang hơi thở đất Bắc vào phương Nam

Khai mạc chiều tối 7/5/2021, triển lãm “Hương lụa” đã mang hơi thở đất Bắc vào với trời Nam.
Ẩn số nguyên mẫu áo dài trong tranh của họa sĩ Lâm Đức Mạnh
Ẩn số nguyên mẫu áo dài trong tranh của họa sĩ Lâm Đức Mạnh

Chất hoài niệm luôn thường trực trên gương mặt các thiếu nữ và trong tranh Lâm Đức Mạnh, dù đó là những cô thiếu nữ rạng ngời, lãng mạn giữa vườn xuân.
Hoạ sĩ Hiền Nguyễn : “Mở” cõi lòng tìm ra vũ trụ
Hoạ sĩ Hiền Nguyễn : “Mở” cõi lòng tìm ra vũ trụ

Hành trình của hoạ sĩ Hiền Nguyễn, từ “Ủ”, đến “Thở”, rồi bây giờ là “Mở” với những cung bậc cảm xúc từ sâu thăm thẳm cõi lòng đến những dải thiên hà huyền bí xa lắc.

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng