Trái tim thông tuệ - Ứng dụng Tâm lý học Phật giáo để tự chữa lành

30/09/2020

Trái tim thông tuệ - cuốn sách của Jack Kornfield, Hạ Nhiên – Viết Hổ dịch, là cách ứng dụng Tâm lý học Phật giáo để tự chữa lành.

 

Những dòng văn của Trái tim thông tuệ là một thách thức hấp dẫn đối với tâm lý học phương Tây, đối với chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa hoài nghi, và sự thất vọng thể hiện rõ trong văn hóa phương Tây hiện nay. Phần I giải thích tầm nhìn của Phật giáo về sức khỏe tinh thần và ý thức. Phần II mô tả chi tiết việc chữa lành và tỉnh thức qua thực hành chánh niệm. Phần III dành cho sự chuyển hóa những cảm xúc không lành mạnh. Phần IV phác thảo một loạt các kỹ thuật tâm lý của Phật giáo. Phần V khám phá khả năng phát triển cao nhất, cực lạc và giải thoát.

Ở phần cuối của hầu hết các chương đều có những hướng dẫn thực hành đặc biệt dành cho bạn. Nếu bạn không có thời gian để thực hiện tất cả, hãy tin tưởng vào trực giác của bạn và bắt đầu với những thực hành mà bạn cảm thấy phù hợp nhất. Nếu để tâm thực hành một thời gian, bạn sẽ thấy chúng chuyển hóa quan điểm và cách sống của bạn trong thế giới này.

 

Nỗi đau khổ và niềm hạnh phúc trong thế giới, cả hai vừa riêng biệt lại vừa kết hợp, và đều phụ thuộc vào ý thức mỗi chúng ta. Trái tim thông tuệ hướng dẫn bạn cách tiếp cận triệt để và tích cực đối với tâm lý học và đời sống con người, đưa ra các quan điểm Phật giáo trực quan và phổ quát trong việc chữa lành trái tim, giữ trọn vẹn lòng từ bi, giải phóng tâm trí và đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh.

“Chúc bạn học được cách nhìn tất cả mọi thứ sinh ra và mất đi trong bình tĩnh và cân bằng. Chúc bạn được cởi mở, cân bằng và bình an.”

 

Hoà Bình   


(*) Xem thêm

Bình luận